• :
  • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH

Video về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Tân Lạc năm 2019