Thứ ba, 26/10/2021 - 00:36|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • File cài đặt chữ ký số
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 216 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 3/2020
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 227 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 2 năm 2020
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 194 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 1 năm 2020
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 183 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 12 năm 20019
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 11 năm 2019
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 10 năm 2019
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 157 lượt tải | 1 file đính kèm