Thứ bảy, 19/06/2021 - 21:27|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • File cài đặt chữ ký số
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 167 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Lịch công tác tháng 3/2020
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác thang 2 năm 2020
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 1 năm 2020
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 12 năm 20019
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 210 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 11 năm 2019
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch công tác 10 năm 2019
  | Phòng GD&ĐT Tân Lạc | 122 lượt tải | 1 file đính kèm