Thursday, 20/01/2022 - 02:13|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
10/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực