Saturday, 19/06/2021 - 21:22|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông tin chi tiết:
Trần Vũ Hoàng Anh
Họ và tên Trần Vũ Hoàng Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Thi Đua
Email tvhanh.tal@hoabinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách