Saturday, 19/06/2021 - 22:21|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông tin chi tiết:
Trần Thế Hòa
Họ và tên Trần Thế Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách