Saturday, 19/06/2021 - 22:19|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Mai
Họ và tên Bùi Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Email btmai.tal@hoabinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách