Monday, 25/10/2021 - 23:48|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Bùi Lê Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - TH&THCS Ngổ Luông
 • Bùi Văn Cửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - TH&THCS Quyết Chiến
 • Bùi Thị Dư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng -TH&THCS Thanh Hối
 • Hà Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - TH&THCS Phú Vinh