Saturday, 19/06/2021 - 23:13|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lan Hương
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Trình độ Đại học
Email ntlhuong.tal@hoabinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách