• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH
 • Bùi Thị Dậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Địch Giáo
 • Bùi Thị Di
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Quy Mỹ
 • Đinh Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Quyết Chiến
 • Bùi Hoa Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Phong Phú