Monday, 25/10/2021 - 22:55|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
 • Bùi Thị Dậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Địch Giáo
 • Bùi Thị Di
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Quy Mỹ
 • Đinh Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Quyết Chiến
 • Bùi Hoa Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - MN Phong Phú