Saturday, 19/06/2021 - 22:07|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông tin chi tiết:
Đinh Văn Thắng
Họ và tên Đinh Văn Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng - TH&THCS Lũng Vân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách