Saturday, 19/06/2021 - 23:07|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hoa
Họ và tên Phạm Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Công chức
Trình độ Thạc sỹ
Email pthoa.tal@hoabinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách