• :
 • :
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN LẠC - TỈNH HÒA BÌNH
 • Bùi Thanh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   bttan.tal@hoabinh.edu.vn
 • Bùi Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   btmai.tal@hoabinh.edu.vn
 • Phạm Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Email:
   pthoa.tal@hoabinh.edu.vn