Saturday, 19/06/2021 - 23:24|
TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN TÂN LẠC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Mạnh Hùng
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng
Trình độ Đại học
Email nmhung.tal@hoabinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách